mercoledì 28 dicembre 2016

Senmoderna tidszoner og Millenieskiftet - Postmodernisme premillénaire LXIIVi gåom tillbaka till Giddens: Jag skall icke i detalj gå in på det här men Giddens för fram många oklarheter, antagliga felaktigheter, stora brister och antaganden i sitt resonemang angående sitt karaktäritorum öfver senmoderniteten, detta menar jag utan att tadla kring termen senmodernitet. Giddens utvecklar sitt resonemang i boken Modernity and Self-Identity (1997), men även här äro felaktigheterna kvar. För att dra fram tvänne småsaker i förhållande till bokens ambitionsnivå som ehuruväl äro relativt viktiga för framkomsten utav hans slutsatser speciellt då det är flera tockna här mindre saker som han bygger hela sitt resonemang på. Han skrive: “A world that has a universal dating system, and globally standardised time zones, as ours does today, is socially and experientially different from all pre-modern eras”.1 Denna extrema form av förblindande eurocentrism är ej till gagn för betänkandet om realiteten. Gemen­samma tidzoner havom vi, mig veterligt - men inte riktigt alla omfattas av dem, og det är långt ifrån alla som har samma tidsuppfattning, varken personligt eller mer i sin kulturella kontext, og detta torde vara långt mycket viktigare än den faktiska tiden - realia måste gå före artificalia, men det råder ju olika tider på olika platser på jorden, havandes så alltid gjort, og ytterlighetliga diskus­sioner funnes inför den felaktiga millenieräkningen ~ för det första föddes Jesus av Nasaret ett bra tag före vår tideräkning, d.v.s. millennieskiftet enligt Västs tideräkning sker före vårt imaginära millenieskifte, för det andra så börjar det nya milleniet ej utifrån vår felaktiga tideräkning förrän den 1 januari 2001, samma system som när man räknar, ett, två, elva, tolv, og så vidare - det verkar som om den finurliga indiska uppfinningen ‘noll’ har upplösts, redan babylonierna kände till siffran nyttjandes ett tomrum för att fylla i antalet ~ med påföljande bråk som bliver gällandes från olika regionala före­trädare som menar att just de äro de första att inträda i det nya milleniet.2 
Fotnoter
1) Giddens, 1997:17.
2) Se t.ex. Riesbeck, “Das Party-2000-Problem”, i Berliner Zeitung, 2./3. Okt 1999:12.


Nessun commento:

Posta un commento