sabato 24 dicembre 2016

Termen ‘postmodernism’s historia - Postmodernisme premillénaire LX


Termen postmodernitet har osså en historia, ehuru ej lika lång. Historiker argumenterar för olika genealogiska teorier kring termen men många har kommit överens om att det åt­minstone var Fredric de Onis som 1934 myntade begreppet ‘postmodernism’ för att illustrera den antimodernistiska spanska samt latinamerikanska poesin emellan åren 1905-1914 - enligt Gibbins, som refererar vidare till Rose, 1991, så var det denna teori som rådde fram till dess att nyare forsk­ning visat att det var den tyska filosofen Rudolf Pannwitz som använde termen redan 1917 för att illustrera den växande nihilismen i Västkulturen, 1939 introducerades begreppet av Bernard I. Bell för religiösa spörsmål og samma år så använde Arnold Toynbee termen för att illustrera den nya epok han tycktes se - triumfen för massamhället. 1945 så gjorde dock två obero­ende av varandra författare, Bernard Smith samt Joseph Hudnut, termen till sina och fick betydelse som antimodernistiska inom arkitekturen - inte förrän under 1950-talet infördes begreppet inom sociologin där den senare kom att infiltrera samhällsvetenskaperna.1
 
Fotnot
1) Se Gibbins, “Postmodernism, poststructuralism and social policy”, i Carter, (ed.), 1998:39, Kumar, 1999:107.Nessun commento:

Posta un commento