martedì 20 dicembre 2016

Vad är postmodernism? Högmodernism, senmodernism? - Postmodernisme premillénaire LVIII


Vad är postmodernism? Är det en del av det moderna eller är det någonting som uppkommit efter det moderna, Lyotard svarar ganska rakt på detta genom att konstantera att postmodernismen “is undoubtedly a part of the modern”1 - det behöver alltså ej vara frågan om postisar utan kan lika gärna vara sen/högmodisar ~ det är Habermas som gillar att kalla vissa, om inte alla, postmodernister för ‘postisar’ og jag utvecklar härmed terminologin att även gälla ‘sen-/högmodisarna’, följom vi Habermas så bliver det ju senisar samt högisar - båda termerna äro höge­ligen tankeväckande, även modisarna kunne få sin terminologiska tilldelelse, men för att göra det totalt ock komplett så fåom vi givetvis även benämna preisterna, eller premodisarna. Men Lyotard framför även att även om postmodernismen är en del av modernismen så är det nödvändigtvis inte “at its end but in the nascent state, and this state is constant”2 - ett statiskt för­hållande som går emot den eviga förändringsprocessen, det åfinnes ingen baktid eller framtid, enbart en ständig nutid.3 Vi skolom senare se att någon anser att puritanismen är ursprunget till rörelsen eller åtminstone delar utav den, Harvey å andra sidan menar att postmoderniteten är “the situation in which the world finds itself after the breakdown of the “Enlightenment project”” som varade ifrån 1700-talets senare del fram tills en bit in på 1900-talet som i princip gick ut på att få alla människor att se saker og ting utifrån samt på ett likartat sätt.4 Det skall givetvis uppmärksammas att termerna ‘postmodernitet’ et ‘postmodernism’ icke äro desamma, postmodernitet är samhället som vi antas leva i emedans postmodernism är en -ism og denna vanliga ändelse finnes inget behov av att närmare förklara här - hoppas jag.5

 
Fotnoter:
1) Lyotard, “Answering the Question: What is Postmodernism?”, i Hassan ø Hassan (eds.), Innovation / Renovation, 1983 här i Lyotard, 1997:79.
2) Ibid:79.
3) Se även, Kumar, 1999:146-147.
4) Harvey, refererad i, Anderson (ed.), The Truth About The Truth, 1995:3-4.
5) Se även, Kumar, 1999:67.
~


Nessun commento:

Posta un commento