venerdì 9 dicembre 2016

Tudelade Konungadömet Belgien - Censur af svensk og norsk media - ett axplock


Keuninkriek Belsj, som det heter på ett av Belgiens tungor, får en del belgare att kräkas i dess varande. Som alla vet, så är Belgien språkligt uppdelat på främst tvänne större grupperingar samt några mindre, där speciellt tyskan brukas nämnas.

Den språkliga uppdelningen kan man beskylla frankerna för.

Århundradet f.kr. erövrade romarna hela Beneluxområdet varefter områdena söder om Rhen fick namnet Belgica efter de galliska folkslag som bodde där - i vanlig ordning så homogeniserades samt assimilerades gallerna som härmed fingo överta romarnas språg og kultur.

Alles war Fried und Freud.

Under 400-talet kom ehuru frankerna og lade beslag på området, de bosatte sig tätast i norra delen där deras språk i sinom tid tog över och utvecklades till flamländska, emedan folket i söder fortsatte att parlera latin, hvilket i sin tur utvecklades till den vallonska som talas där naturligt, men som med tiden ersatts av det parisiska språket av franska; kulturen kom att i denna södra del att bli en romansk sådan.

All politik i landet är i nutid inflammerad utav språklig-etnisk konfrontation och man kan sätta klara bindestreck emellan termen språkpolitik och Belgien, landet kan antagligen enbart behålla sin enhet genom en federation, hvilket de även själva har insett samt genomfört - man brukar säga att den belgiska monarken är den enda sanna belgaren.

Belgien varandets delat sedan 400-talet, det kanske är på tiden att belgister inser verkligheten.

~


Nessun commento:

Posta un commento