giovedì 1 luglio 2010

Tudelade Konungadömet Belgien

~
Keuninkriek Belsj, som det heter på ett av Belgiens tungor, får en del belgare att kräkas i dess varande. Som alla vet, så är Belgien språkligt uppdelat på främst två större grupperingar samt några mindre, där speciellt tyskan brukas nämnas.

Den språkliga uppdelningen kan man beskylla frankerna för.

Århundradet f.kr. erövrade romarna hela Beneluxområdet och områdena söder om Rhen fick namnet Belgica efter de galliska folkslag som bodde där - i vanlig ordning så homogeniserades samt assimilerades gallerna som härmed fick överta romarnas språg og kultur.

Alles war Fried und Freud.

Under 400-talet kom ehuru frankerna och lade beslag på området, de bosatte sig tätast i norra delen där deras språk i sinom tid tog över och utvecklades till flamländska, emedan folket i söder fortsatte att parlera latin, hvilket i sin tur utvecklades till den vallonska som talas där naturligt, men som med tiden ersatts av det parisiska språket av franska; kulturen kom att i denna södra del att bli en romansk sådan.

All politik i landet är i nutid inflammerad av språklig-etnisk konfrontation och man kan sätta klara bindestreck emellan termen språkpolitik och Belgien och landet kan antagligen enbart behålla sin enhet genom en federation, hvilket de även själva har insett samt genomfört - man brukar säga att den belgiska monarken är den enda sanna belgaren.

Belgien är delat sedan 400-talet, det kanske är på tiden att belgister inser verkligheten.

~

personligen härstammar en av mina primära ättelinjer från Landen i dagens Flamländska Brabant, Brabant som en gång var en sammanhållen provins omfångandes både flamländska som vallonska områden, år 1995 styckade man upp det utefter språkgränsen, samt frisatte Bryssel.

Dags för Belgien att göra samma sak.


~+ Gij zet te loemp om te helpe dondere

Censur av media

~~~Ett år sedan~~~

- Turkiet - Eurasiens kärnland.

Nessun commento:

Posta un commento