domenica 19 aprile 2009

Landos plats i Venedigs adelshierarki – Genealogica LXIV

~Från början fanns allena 12 antika ducalifamiljer i Venedig, case ducali, eller Longhi. De äkta venetianarna ser sig som de sista resterna utav de genuina romarna, d.v.s. romare utan barbarkulturell inblandning. Venedig grundlades till stora delar utav flyktingar från italienska städer, flyktingar från ankommande germaner och hunner, och upprätthöll sin självständighet gentemot frankerna och det efterföljande Heliga Romerska Riket.

De familjer som tillhör detta case vecchio är de ledande familjer som sägs ha grundat staden Venedig. Förutöver dessa stortionde familjer åtfinns fyra antika familjer som grundlade San Giorgio Maggiore, som tillhör Longhi, plus nio ätter som kom att ingå i ducalisfären under redan antik tid.

Ätten Lando af Venedig tillhör ej dessa äldsta förgreningar, förutom via senare ingifte i primärätteledet, vars gren därvid låtes ingå i vecchio. I just Venedig inkommer ätten Lando i annalerna först anno 1151, man bär högsta adelskap från början, men tillhör således den förgrening av case ducali som benämns case nouve.

Till stor del, men inte endast, består case nouve utav Geldadel, ej ehuru nödvändigtvis ätten Lando som bl.a. har en pipinsk, widonisk, papal, romersk, samt campanisk historik, en historia som ehuru ligger utanför Venedigs hägn men mer än säkerligen låg som grund för upptagandet av familjen i Venedigs mest ärorika adelsliv. Lando var redan kejserliga prinsar, ock duxar, när de kom till Venedig och där sedan även där fick status av principe del sangue.

En gren av Lando transfererade sig från Venedig till Regno di Candia, dagens Heraklion, samt övriga Kreta som man hade köpt anno 1204, vid fjärde korståget, samt började translokalisera venetianska familjer till år 1211. Kreta var tillhörigt Venedig framtills mitten av 1600-talet, samt Spinalonga framtills 1718, under vars tid den kretanska kulturen renässanserades. En kuriositet i sammanhanget är att Spinalonga även är Guideccas altenamn.

Hemma i Venedig stängdes redan under 1300-talet möjligheten att upptas i den venetianska adlen och de familjer som tillhör Case ducali - både vecchio som nuove – har framtill år 1615 totalt monopol på dogetitlen. Bland de extra nämnvärda är här Serenissimus Pietro Lando som var vald doge emellan åren 1538-1545, mest känd kanske genom att han 1540 undertecknade fredsavtal med det Osmanska riket.

Efter 1615 framtills Serenìsima Repùblica Vèneta tragiskt förintades år 1797 upptogs en hel del nya i adelshierarkin, de tillhör en gruppering som samlas ihop i case novissime. Nyadel.

Titlen för adelspersoner i Venedig är utan differenser och tituleras N.H. samt N.D., nobil homo, och nobil donna, ibland med tillägget av veneziano eller om man så vill venexiano.

I väntan på Venedigs självständighet./S.A.I. Dux et Princeps S. D. M. Lando~

Ädlingarna Landos förehavanden i Venedig, samt på andra platser, både före som efter anno 1151 åtfinnes, samt inkommer, i etiketten Genealogi, samt under plats in situ (t.ex. då Venedig), då det är som Andrea Da Mosto skriver i sin I Dogi di Venezia (2007:247) att den kejserliga ätten Landos ursprung samt genealogi är più strane e fantastiche.

Jag kan bara hålla med.


Se kort om detta:
S.A.S. Dux et Princeps S.D.M. Lando

~

Denna del av Romarriket förintades inte förrän 1797, några andra delar försvann lite tidigare. Franker i det tidiga skedet, Frankrike i det sena.

Landoätten ovan är dock delvis del av de inkorporerandes elementen i Romarriket, exempelvis så kröntes franken Karl den store till Imperator Augustus anno 800, men även delvis ursprungligt romersk. Romarriket tog in nya element ständligen och kvarfinns än idag i formen av Katolska kyrkan, en förlängd sentida och kvarvarad spirituell arm av imperiet. Vissa ser gärna Romfördraget som efterföljare, symboliken är slående i hvilket fall.

Romarriket är för alla, och för evigt.

Några av vapenmärkena min venetianska del av Landoätten nyttjar har jag lagt ut:

Stemma di Lando
Fredens hand
Treenigheten
Muhammed Lando
Pietro Lando
Alltets treenighet

För kontexten för en av huvudlinjerna av Landoätten i prevenetiansk tid, se exempelvis min Lando langobardica.

Just ovan imperiala märke användes i golvet till Cappella Lando i San Sebastiano, Venezia.


2 commenti:

 1. Oops. Sorry. Rakade publicera kommentar till denna under förra inlägget. Sitter med pytteliten dator.

  RispondiElimina
 2. ah:)

  jo det är min egen släkthistoria och därav kunskap o intresse om det:)

  för övrigt så är jag intresserad av det mesta så intresset kommer därav med:)

  Tack!

  RispondiElimina