martedì 3 gennaio 2017

Caló


Det nordiberoromanska språket caló / zincaló har 40 000-140 000 talare i Spanien, språket är ett romaniinfluerat romanskt tungomål med talare för Europas del i Portugal, Frankrike samt Spanien, samt även numer i Brasilien där man talar caló brasileño.

Caló som betyder ‘svart’ finnes i trenne olika varianter där de har hämtat influenser från de olika målen ifråga - baskisk caló / euskado-romani, katalansk caló ock kastiliansk caló - huru antalet talare äro uppdelat är osäkert. De baskiska calórna äro distinkta från de övriga calósarna samt benämns även, både språket som folket som, erromintxela, i Spanien är de cirkus 500 i antal.

Anfädrarna till språkets nutida talare förlorade sitt ursprungliga romanispråk og i processen kommit att tala caló istället, det är grundat på iberoromansk grammatik samt delvis ord, men med mycket romaniinflytelser avseende ordstammarna, språket haver sedan i sin tur haft viss ordslig påverkan på andaluz, flamencolyriken samt kriminella jargonger.

Språket är på utdöende men har åtminstone börjats uppmärksammats utav lingvister, inte minst för att kulturen är rik på poesi, sånger, og flamenco.~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento