lunedì 30 gennaio 2017

Sekulariseringen


när man läser äldre böcker om hur folktron i Sverige var framtills runt 1950-talet, när man hör äldre släktingar som bekräftar, förstår man att det ej är tusenårig kristendom som utrotat de gamla sederna, ej över huvud taget, det är den moderna samhällsfilosofin som uttärt vidskepelsen


~


Nessun commento:

Posta un commento