giovedì 19 gennaio 2017

Judeo-Kristendomens essensden ursprungliga judiska religionen var välförankrad i det semitiska trossystemet, i senare judisk tro , i Gamla Testamentet et al, har man fokuserat troendet på allenast en gudom från den semitiska pantheonen, den kristna lärar har i sin tur centrerat dyrkan på dennes självpåstådda son
~

Nessun commento:

Posta un commento