mercoledì 11 gennaio 2017

Kossor - erotiska nymfomaner


Kor har traditionellt utpekats som dumma. Men när brittiska forskare fäste elektroder på deras huvuden kunde de registrera tydliga tecken på eufori då djuren ställdes inför intellektuella utmaningar. Korna har dessutom ett utpräglat känsloliv och mycket att tänka på medan de står och idisslar. Kor knyter ofta vänskapsband och har två till fyra kompisar som de tillbringar den mesta tiden med. Men de har också ofta ovänner och kan känna agg till andra i åratal.

Kor upplever känslor som smärta, rädsla och oro för framtiden, men om de behandlas väl kan de också känna stark lycka.

Ett litet oväntat fynd var att kor är synnerligen erotiska. Om ett djur blir upphetsat sprids känslan snabbt till hela hjorden. Forskarna själva liknar kor vid ett slags homosexuella nymfomaner.
~


Ennart, Henrik, “Hur smart är maten?”, i Svenska Dagbladet, 3 augusti 2009, s. 7.

Nessun commento:

Posta un commento