sabato 7 gennaio 2017

Oerhörd kulturell språklig utarmning - Postmodernisme premillénaire LXVII


Lägg även märke till att språken minskar emedans befolkningen behavandes ökat ofantligt, det borde alltså finnas en bättre grogrund nu för flera tungomål ock icke färre, men härvid skall man däremot även nämna att man kan se en tendens att vissa geografiskt spridda samt mycket stora språk håller på att delas upp i olika tungor så som är naturligt samt även lätt historiskt ihågkomligt ifråga om den latinska utvecklingen, som bringat oss alla de romanska språken. Man haver beräknat att det med ovanstående nämnd språklivslängd har funnits cirka en halv miljon olika tungomål sedan människan började föra sig med tal - och av dessa skulle då 600 finnas kvar om några århundraden. Detta har den tråkiga effekten att jorden blir mer likriktad där mångfoldig pluralism går förlorad till oerhörda og oersättliga kulturella kostnader. Hela litterära samt muntliga traditioner går förlorade, unika grammatiska system samt egenartade ordförråd kommer att gå hädan - detta kommer att medföra att tusentals kulturer hotas att försvinna inom några få jeeran, extra destruktivt är det när det rör sig om unika språkgrenar som funnits på jorden i kanske hundra tusen år, såsom de khoisanska språken. De flesta språk har dessutom, oavsett vad personer som Giddens fabulerar kring, än idag inget skriftspråk att förlita sig på, ett skriftspråk underlättar givetvis bevarandet oerhört ock också möjligheten för ett återupplivande efter utdöendet om villiga individer åtfinnes, eller åtminstone för oss att få en viss inblick i den kulturella egenarten som bärs däri. Giddens byggstenar äro således icke väl underbyggda, inte alls - detta betyder ehuru ej att hans teorier är falsifierade enbart att tvivlet bör ökas i hans fall.


~


Nessun commento:

Posta un commento