venerdì 20 gennaio 2017

Totalitarism vs Liberaldemokratism - Postmodernisme premillénaire LXXIIILyotard teoriserar vidare kring temat ‘no man’s land’ och menar att “[t]he region is secret because it is set apart. The right to this second existence is the right to remain separate, not to be exposed, not to have to answer to others --- This right should be accorded to everyone and be respected”, han använder sig också här av Nina Berberova som tillägger att en totalitär stat icke tillåter, eller icke vill tillåta, sådana här undflyelser från deras kontroll skrivandes även vidare “[t]here’s no doubt that the masters of general life, whoever they may be, are haunted by the suspicion that something escapes them, that there is something that can conspire against them. They want the entire soul, and they want it to surrender unconditionally to them”.1 Han gör også en hyllning åt liberaldemokratin men menar att det generella samhället ej är intresserat utav denna ‘no man’s land’ utan det som gäller, för sådana som honom själv, är “Publish or perish!” og ‘no man’s land’ är enbart intressant när det exponeras, ej varandes ett ingemansland längre. “It is true that we owe it to others to respect their rights and that they owe us the same. And that we all owe it to ourselves to be respected absolutely. --- What use is the right to freedom of ex­pression if we have nothing to say but what has already been said?”.2 I ett hypotetiskt samhälle där alla hade omfattats av en enda totalistisk tankesätt så hade ingen diskussion eller ytt­randefrihet varit nödvändig då alla tyckte lika men i ett postmodernt samhälle eller, om vi skulom använda oss av citatens kopplingar till liberalism, ett liberalt, där man erkänner rätten till olikhet samt pluralism, är yttrandefrihet ett måste för att samhället skall kunna fortleva med den beteckningen - det finns en raison d’être i själva systemet.
 

Fotnoter
1) Lyotard, “Ligne générale”, i Amnesty International, 1990, här översatt och eftertryckt i idem, 1993:108-109.
2) Ibid:111.Nessun commento:

Posta un commento