sabato 14 gennaio 2017

Total antitotalism - Postmodernisme premillénaire LXX


I de anförda citaten samt hänvisningarna så ser det mest ut som att handla om politik og politiska ideologier eller filosofier men det bör påtalas att detta resonemang rör i princip alla system som har en totalistisk anspelning som også Giddens anspelar på, exempelvis psykoanalysen ock herme­neutiken1 - det är ehuruväl esomoftast enklast att applicera sådana här teorier på teorier kring politik, kultur, og så vidare, in extenso, speciellt när exempelvis Lyotard oftast talar om olika ting som har blivit polit­iska spörsmål, till exempel när han skriver att de åsyftade systemen “subordinates all its activities to the production of an identity, whether national, historical, popular, class, or of blood, or one composed of a little of each”2 - genom detta minnesviktiga citat kunnom vi også redan här se hvilka främsta politiska idéer som vi mycket enkelt kan sätta som kontradiktära.
 
Fotnot
1) Se bl.a. Alvesson ø Sköldberg, 1997:242.
2) Lyotard, Tombeau de l’intellectuell et autres papiers, 1984, här översatt och eftertryckt i idem, Political Writings, 1993:11-12.Nessun commento:

Posta un commento