martedì 3 gennaio 2017

Språks utdöende - Postmodernisme premillénaire LXVGiddens har alltså grymt fel, i diskriminerande ton, i sina ovanstående antagelser kring konformitet i senmodernismens namn, ett annat mer horribelt fel, i kulturell bevarelsepluralistisk ton om man så anser, är att han tydligen lever i den inkompetenta föreställningen att: “Practically every known language of humankind has been set down in print”1 - det största hotet mot språkmångfalden i världen är just att de icke skrivos ned ock därmed icke bevaras eller kunno återuppstå som exempelvis hebreiskan og kernewekiskan / korniska havandets gjorts. Kernewekiskan har bemästrat belevandet helt utan statlig uppbackning hvilket man givetvis icke kan säga om hebreiskan där det finns totalistiska ‘modernistiska’ förespelningar om att skapa ett gemensamt kollektiv där alla skall tala samma språk, enligt mottot ‘en stat, en nation, ett språk’, förutöver arabiskan, som är officiellt, för den arabiska minoriteten - d.v.s. ‘en stat, två nationer, två språk’ - detta har i sin tur varit relativt förödande gentemot alla andra i vissa fall mångtusenåriga judiska språk såsom till exempel ladino, shuadistska, zarphatiska et italkianska som väldigt snart antagligen förpassas till historien, dock brukar lingvister anteckna lite kring grammatik og dyligt, ehuru ej tillräckligt ofta i relation till utdöenderealiteten, men utan en relativt stor mängd så kan man icke återskapa ett talat eller skrivet språk - de reella skriftspråken är relativt få. Ett enbart talat språk, d.v.s. de flesta, är stadda i nedgång og om de ej börjas användas ‘in print’ så äro deras dagar räknade, kvalificerade gissningar brukar hamna på att runt 90 % utav dagens språk beräknas dö ut inom något hundra år og därmed kommo allena cirkus 600 olika tungomål enligt beräkningarna finnas kvar. Utdöendefrekvensen är självklart en hypotes men genom historien samt den nutida utvecklingen där flertalet språk redan dött ut kan man mycket klart se att detta besannats.

Fotnot

1) Giddens, 1997:24.


~

Nessun commento:

Posta un commento