domenica 1 gennaio 2017

Sekulariserad tideräkning f.Kr. / e.Kr. - Postmodernisme premillénaire LXIV


Jag personligen har övergått från att använda skrivsättet f.Kr., som jag mig veterligt aldrig ens använt og därmed ej heller övergått ifrån, till det sekulariserade eller otraditionella f.kr. - detta för att klart beteckna att termen Kristus helt förlorat sina andra innebörder förutom som en beteckning og tidsräkning samt därvid förlorat initialversalen blifvandes kristus. Det är ganska vanligt att termer som förlorar sin personliga anknytning förlorar sin initialversal, exempelvis så skrivs Gordiska knuten esomoftast såsom gordiska knuten, man har alexanderhugg för att lösa den, Torsdag stavas med stort ‘T’ då det är namn på en dag men den religiösa biten är borta sedan länge og t[h]orsväder heter det med litet ‘t’ istället. För att klart visa att något universiellt system icke existerar så skall här citeras dateringen utav en veckotidning, The Jerusalem Post International Edition, där det den 26 feb 1999 e.kr. står No. 1999 February 26, 1999 Adar 10, 575910 Al-Qadah 1419 - texten talar för sig själv, tidningen har dessutom sin egen datering varandes nummer 1999 i ordningen - pluralismtoleransen finnes där man minst anar det, men også där befogenhet så uppenbarligen finnes för den.

~


Nessun commento:

Posta un commento