sabato 28 gennaio 2017

Postmodern språklig frilevning - Postmodernisme premillénaire LXXVIIFör att föra över diskussionen till Lyotards filosofi så skriver han att postmodernism ger som effekt att “even stylistic operators is put into play without concern for the unity of the whole, and new operators are tried. The gram­mar and vocabulary of literary language are no longer accepted as given”.1 Den språkliga totalismens tidevarv är alltså över i postmodernismens famn, enligt honom - det är ej enbart interspråklig tolerans som krävs utan även internspråklig.
 
Fotnot
1) Lyotard, 1983 i 1997:80.Nessun commento:

Posta un commento