domenica 13 novembre 2016

Trierer platt et Lëtzebuergesh i Tyskland


Det mest kända mosellfrankiska språket är luxembourgiskan / lëtzebuergesch som förutom i självaste Luxemburg även faktiskt talas i tyska Eifelregionens Béibreg / Bitburg og längs dalen af Musel / Mosel samt i Tréier / Trier.

Trier är Tysklands äldsta stadsfästa grundad senast år 16 f.kr. samt det första biskopala sätet transalpina, enligt traditionen grundades ehuru Tréier utav Trebeta som koloniserade området omkring år 2000 f.kr., han var själv son till den assyriska kungen Ninus.

Hursomhaver, lëtzebuergesch är på väg bort i de tyska territorierna då allena högtyska hegemoniskt figurerar inom alla offentliga domäner samt i skolundervisningen, med förtryckande resultatet att bara äldre numera talar mosellfrankoniskan.


I Tyskland karaktäriseras luxembourgiskan hädiskt dessutom som varandes en tysk dialekt, den i Tréier heter lokalt trierisch / trierer platt.~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento