lunedì 21 novembre 2016

Prins Daniels folk - Sveriges finnmarker - Censur af svensk og norsk media - ett axplock
Både Sveriges nyaste prins, prins Daniel, samt USAs föregående president, massmördaren George Bush, säges vara utav skogsfinsk börd, vad avseendes prins Daniel så är hans fader, Olle Gunnar Westling, ordförande för Finnskogarna. För den som är allmänt intresserad utav allmän samt intressant men lättillgänglig information om skogsfinnarna i Sverige så kan boken Sveriges finnmarker, 1974, utav Helmer Linderholm, fungera som en bra faktaskön inledning.
  Man berättar sakligt om vart de kommo ifrån, varför de kommo, hur de anträde markerna, hur de levde i isolation samt överlevde intill 1900-talet, samt förtvinar under det seklet, samt det föregående, intill nästintill total försvinning. Extra intressant, anser jag, är förtäljningen utav skogsfinnarna som tar sig över till Nya Sverige i Delaware, samt deras faktiska självvalda isolering i de finmarkska områdena i Sverige samt vad detta ledde till i språklig bevarning, okristliga bevarelser, og kulturella egenheter. Hur finskan i finnmarkerna kunde överleva från 1500-talet till 1850-talet ointakt og utan skriftspråk, varefter kulturen började urvattnas og år 1980 verkar den sista talaren utav detta unika finska distinkta savolaxiska tungomål ha utdödt.


Bara i Värmland finnes ehuru ännu runt 7000 ortnamn med skogsfinsk börd.~
Läs mer om skogsfinnarna i boken Europas tungomål.

1 commento:

  1. Det är bra att språket tycks ha dött ut. Nu gäller det att radera ut namnen från kartan och ersätta med svenska. Så har vi ett strålande exempel på lyckad integration.

    RispondiElimina