giovedì 17 novembre 2016

Spörsmålet kring Greklands greker


Grekernas förhistoria är ännu ett oklart ämne, sträckandes sig långt bak i tiden, före dess klassiska välkändhet.

Hellenerna kommo antagligen till Hellas norrifrån under den senare delen utav den såkallade tidighelladiska tiden, oftast tidsplacerad till omkring 2500 f.kr., eller senare till 2200/2100 f.kr., men man vet ehuru ingalunda detta med någon säkerhet. Detta kan illustreras med en relativt nyligen framlagd teori som går ut på att föregångarna till hellenerna samt till hela den europeiska delen av indoeuropéerna kom via Anatolien till Hellas så tidigt som ungefär år 6500 f.kr., för att sedan sprida sig upp genom Balkan och Italien utöver Europa.


Denna sistnämnda teori, främst föreseglad utav Renfrew, har blivit högst debatterad samt ses ej som särledes trolig, speciellt inte om man ser till lingvistiska eller arkeologiska aspekter. Men självfallet, någon säkerhet i några påståenden kan man ju aldrig ha när man behandlar tider som är så avlägsna.
~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

1 commento:

  1. Jag tror att ariernas urhem stå att finna vid den eurasiska stäppen norr om Svarta och Kaspiska havet. Och då blir det väl rimligt att tro att grekerna kommit norrifrån

    Utöver det så tror jag att grekerna har kopierat hettiterna i mångt och mycket.

    ettiter

    RispondiElimina