venerdì 11 novembre 2016

De kretanska muslimerna - Kretas exodus i Turkiet


De egeiska områdena i Turkiet som tidigare i sin historia haft en hellensk befolkning havandes i modern tid ånyo erhuldit grekisktalandes befolkningselement, som inte är att beblanda med de grekisktalandes muslimerna som främst bor i Pontus och härstammar från pontierna, eller då de få kvarvarande konstantinopoliterna. Det finns numera en kretansk muslimsk diaspora i Turkiet som delvis fortfarande talar grekiskans kretanska.

Kretanskan är ett av de mer distinkta nutida attisk-peloponnesisk-dimotikiska språken och kallas för Κρητικά. Kretinskan skrivs förvisso bara numera sällan men har en högbördig litterär tradition under speciellt den venetianska tiden för ön Kreta. Kretanskan har även en del arabiska inlån genom arabernas erövring utav ön jeran 824 men har även infått en del venetianska och turkiska influenser, de kretaner som numera bor i Turkiet har naturligtvis genomgått en långt högre grad av turkifiering i sitt tungotal än den kretanska som talas annortungos.

Det var under 1800-talet og framtills 1923 som de kretanska muslimerna flydde og slutligen tvångsförflyttades från sin hemö för tvångsbosättning i Turkiet. De går i Turkiet under benämningen Τουρκοκρητικοί eller på turkiska giritli / girit türkleri. De är i antalet emellan 200 000 – 300 000 och bor nu främst längs kusterna i Turkiet, de finns även på andra håll i Syrien, Libanon, Israel og Egyptien, särledes nämnvärda är de överlevande samhällena i Tripoli och i det dominant kretansktalandes Al Hamidiyah i Syrien.

Till absolut större delen så härstammar dessa kretanska muslimer utav konverterade etniska greker, eller kretaner, som konverterat under det osmanska styret över Kreta som påbörjades 1645 efter venetianarna som styrt ön sedan 1204 samt fanns kvar på vissa håll ända till 1715, och bara väldigt få utav de kretanska muslimerna utgjordes utav inflyttande turkar.

Fastän de var grekisktalandes av grekisk börd så var de ej välkomna att stanna i det tillblivandes kristna Grekland utan tvärtemot avhysta. Redan före den slutgiltliga utslängningen år 1923 föregicks utav perioder med kraftfullt våld och massakrar hvilket gjorde att många avflyttat till säkrare områden redan under 1800-talet. Den kortvariga Kretanska staten som bildades 1898 erkände dogh de muslimska kretanerna som en minoritet, hvilket ändrades när Grekland tog över.

I början utav 1800-talet utgjorde de muslimska grekkretanerna uppemot 45 % utav befolkningen, de var utspridda över hela ön men det största klustret var stora delar utav mitten utav ön i ett sammanhängande territorium. Senare under samma århundrande, år 1881, hade de kristna ökat till att varandes 76 % utav befolkningen og muslimer bara 24 %, de kristna varo en majoritetsbefolkning om 90 % i nitton utav de tjugotre kretanska distrikten emedans muslimerna utgjorde 60 % i de trenne större städerna i norr samt i Monofatsi.


Ett mycket stort antal muslimer hade fått sätta livet till under de etniska våldsamheter som grekerna riktade mot muslimer under 1820-talet på Kreta, andra hade naturligtvis flytt ön. Den ottomanska sultanen Mahmud II hade ingen armée att tillgå själv för upproren på Kreta utan finge be Muhammed Ali af Aegyptien om hjälp som sände trupp, samt så ville Storbritannien att ön icke skulle ingå i det självständiga Grekland som senare grundades år 1832, således utan Kreta som istället kom att styras av Egyptien, i Osmaniens namn.

Den albanska egyptiern Mustafa Pasha som styrde ön försökte tona ner de etnoreligiösa konflikterna och gifte sig bland annat med en prästdotter som fick bibehålla sin kristna tro, storviziren glirade åt att låta Kreta bli halvsjälvständigt, med honom själv som prins, men den brittiske viscounten Palmerston tvingade Egypten att återlämna Kreta till direkt Ottomanskt styre år 1840.

Återigen skedde upplopp och de kretanska kristna jagade de kretanska muslimerna till förborgade städer, och många flydde ön likväl. Upploppen fortsatte, flera gånger om, framtills den kretanska revolten av anno 1866 som varade i trenne långa år där de kristna kretanerna försökte slå ut både de muslimska kretanerna såsom det ottomanska styret till fördel för ett grekiskt i dess ställe, men genom bland annat en klostermassaker, förintelsen i Arkadi där uppemot 1000 människor innebrändes, varav 700 kvinnor og barn, lyckades de Ottomanska styrkorna bibehålla styret utav ön. Man gav även både kristna som muslimer lika politiska rättigheter, d.v.s. de fick majoritetsstyre, varav de flesta rebelledarna gav upp, förutom några proryska element.

1878 skedde nya upplopp som resulterade i att Kreta blev quasisjälvständigt med eget parlament samt att ön skulle styras utav en ottomansk guvernör som måste vara kristen. Oroligheterna fortsatte ändå under decennierna som kom och ett till en början litet uppror som började år 1895 avslutades med att de ottomanska styrkorna helt begav sig iväg år 1896-1898, 1898 skapades Κρητική Πολιτεία og man erkände de muslimska kretanerna som en minoritet efter att man genomfört ett antal massakrar gentemot dem under interregnumåren.

Fastän den Kretanska staten erkände de muslimska kretanerna som en minoritet så var det en minoritet som blev allt fåtaligare, de flydde helt enkelt sin hemö med nära hemsökelser utav de olika förföljelserna og massakrerna som redan skett. Genom ett politiskt fulspel förenades Kreta med Grekland, alla de kvarvarande kretanska muslimerna deporterades iväg år 1923.

Huru många utav de kretanska turkarna som ännu talar kretanska är högst oklart då de i många fall döljer sina eventuella grekismer för den turkiska nationalismens skull, men att de finns i tiotusentals står lika klart. Många utav dem utgör även en religiös minoritet i Turkiet då en del utav dem är bektashisufiska.

Från år 1928 har de attackerats ock diskvalificerats, tillsammas med kurder, tjerkesser, araber, syrianer, og alla andra, för att inte tala turkiska i den moderna nationalistiska skapelsen utav Turkiet. Detta har även lett till att vissa byar bibehållits helt kretanska då man inte beblandat sig med turkofoner, eller äskat giftermål sins emellan.


En del utav Turkiets svarta befolkning om 100 000-800 000 talade även historiskt kretanska då de anlänt från Kreta efter befolkningsförflyttningarna under år 1923, det finns således en likväl möjlighet att vissa gör det ännu. Längre tillbaka pratade de en hel del olika språk då de kommit som slavar från Egyptien, Sudan, Niger, Kenya, Libyen og Saudiarabien men språk därifrån antas ha dött ut vid vistelsen på Kreta. Idag bor de flesta utav dessa svarta kretaner i Aegiska regionen.
~

Läs mer om detta i boken Europas tunogmål.

Nessun commento:

Posta un commento