domenica 27 novembre 2016

Sexskola - HomoAnimaliaSexualia XVII


En hypotes [om anledningen till homosexuellt beteende] säger att djuret helt enkelt imiterar beteendet hos det motsatta könet och därmed tränar sig sexuellt på gelikar. På så sätt blir djuret mer tilldragande för en partner av det motsatta könetaraber övar
pucklar så på varandra

enligt fördomarOm denna tanke stämmer skulle homosexualitet vara vanligt framför allt hos unga djur. Så är dock inte alltid falletfördom stämmer ej
kunskap belyser vägen

även i naturOfta skiljer sig också dessa övningar radikalt från beteendet i en heterosexuell relation. Två hanfåglar kan exempelvis mata varandra vid uppvaktningen, medan detta aldrig sker ömsesidigt i en han-hon-relation där det endast är hanen som matar honanjämlikt i samkön
ojämnt vid olikt kön

kvinnan hedras rättHos en del arter finns dessutom homosexuella beteenden som aldrig ses i tvåkönade relationer. Vid sådana tillfällen stimulerar djuren varandras könsorgan oralt eller med extremiteterna, vilket man exempelvis kan se hos dvärgschimans, gibbon, sjöko och gråvalmer skönliberalt
flexibelt beteende

sjökor samsas söttEn annan populär hypotes som försöker förklara homosexualitet bland djur är brist på tillgång till det andra könet. Men hos gorilla, lejon, valross, gräsand och skrattmås, för att ta några exempel, förekommer homosexuella individer både i enkönade och blandade flockar. Hos djur som flasknosdelfin, ekorrapa och många vävarfåglar är det till och med vanligare med enkönad sexualitet ju större tillgång djuren har till det motsatta könet. Bland djurarter som krabbätarmakaker, rhesusapor och trädsvalor har forskare observerat homosexualitet enbart hos individer av det underrepresenterade könetnu snar kvinnobrist
Kinas enbarnspolitik

no worry, no cryHos vissa fåglar, t ex brushane, är individer med högre heterosexuell aktivitet också mer inblandade i homosexuella aktiviteter. Det tycks alltså som om, åtminstone i vissa fall, sex med partner av motsatta könet kan stimulera till sex även med det egna könetäktenskapsterapist
insiktsord att komma

knulla ni nu så fritt!
Källa: Silverin, B., ”Djurrikets sexuella mångfald”, i Forskning & Framsteg, nr 4 maj-juni 2003, s. 26-31


Nessun commento:

Posta un commento