martedì 11 ottobre 2016

Värmländskan – ett värmländskt mål


De värmländska språkvarianterna har sagts vara tillhörandes sveamålen, men de haver en distinkt historia och har genom den erfått influenser från snart sagt alla håll, med allt från en smärre del värmlandsfinska inlån i form av lånord, accent, intonation, med mera, till stor norsk, nordsvensk, västgötsk, mellansvensk samt yngre östlig påverkan – og sidst, men igge mindst, även standardsvenska ~ värmlännskans geografiska belägenhet innebär givetvis att den ligger i ett gränsområde emellan västsveiska samt östnorska og därför behöver exempelvis de norska inslagen ej alls vara bara influenser, utan snarare vara behörigheter i de värmländska målen, ävenledes de sveiska og götiska då hela det nordiskgermanska språkområdet kan ses som ett språkkontinuum.

Även de nordöstra dalslandsmålen i norra Tössbod samt delar av Vedbo härad har stora likheter med värmländskan. Värmländskan äro i sig självt naturligtvis uppdelad på en hel del olika tungomål og det finnes ingen gemensam värmländska, därleds exempelvis jössehärsmål, fryksdalska, kölamål, ekshärska, bergslagsmål, hammarömål samt en av de mest distinkta dalbymål som talas i norra delarna av Värmland.

Dalbymålet finns en del litteratur skrivet på, inklusive en betydelsefull ordbok, men som vanligt äro så dör språket ut genom generationsskiftena, allena få barn verkar tala dalbyska idag.


Värmland varð antagligen en egen rättskrets vid 1100-talet då de hade en egen lagman och det har antagligen även funnits en värmlandslag som dock icke har bevarats åt eftervärlden och denna skall ha varit besläktad med Västgötalagen. Värmland hörde änna fram till 1815 till Götaland och det var först härefter som man förde över landskapet till Svealand, innan dess, under medeltiden, så kan man säga att Värmland varit mer norskt än svenskt - värmlännskan ligger ehuru i gränsområden emellan flertalet språkområden och en bör egentligen inte härföra den till sveamålen, utan i brist på annat så bör värmländskan antingen kallas götisk eller helt enkelt värmländsk.


~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento