martedì 18 ottobre 2016

Barèse - baresiskan i Bari


I centrala delarna utav Apulien talas det högeligen distinkta språket baresiska / barèse, av olikräknandes omkring 2 miljoner parlörer i samt omkring Bari uppdelat på en mängd olika – ibland starkt olika – varianter.

Den vanliga frasen Che c’è?, italienska för ’vad är det’, kan på olika baresiska varianter heta:

ci jié?
ciobbà?
ce je?
ce d´è?
ce jièy?
ce da?
ci iò?
ce d’è?
ce wuè?
c wuè?
ci stè?
ce yè ca vù?
ce vù?
ce ve chiann?
ce sò ca vù?
cerrò?
c ddaje?
ce daij?

samt

c vuè?
~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento