giovedì 27 ottobre 2016

Italkim - den genuina riten


I Rom har man sedan antiken nyttjat en egen italiensk liturgisk rit, ofta kallad italkim, og den säges ofta ligga någonstans emellan den askhenaziska samt sefardiska riten, att den har likheter med den askhenaziska är i sig ej underligt då de germanska judarna har sin härkomst från främst just Italien. Den judeopiemontiska riten i norra Italien haver i sin tur sin härkomst från östra Frankrike, d.v.s. den som hade sin upprinnelse från den italkim-romaniotiska riten, innan den växte ut og bleve ashkenazisk. Annars säger man likväl att den italkimska riten är näraliggande den judeohellenska romaniotiska, hvilket ju ligger nära antikt till hands.

Den italkimska riten säges eljes vara den mest autentiska med sin direkta härkomst från Judéen og Galiléen, emedans de övriga är mer babyloniska men det bör ävenlikt sägas att det finns arkaiska distinkta babyloniska element även i den italkimska riten, som bara delas med de jemenitiska judarna.

~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento