mercoledì 19 ottobre 2016

Grekiska minoritetens historia i Storbritannien - Europas tungomål DCCXIX


Den första greken man känner till som anlänt till Storbritannien var Πυθέας ò Μασσαλιώτης som under 400-talet f.kr. bevistade ön som framförde därefter namnet Πρεττανικη eller Βρεττανίαι, hvilket sedermera levde vidare genom latinets Brittannia, det är antagligen grundat på ett keltiskt ord. Många hellener anlände även senare via Romarriket hvilket många skriftliga bevis förtäljer, exempelvis verkar den romerska staden Carlisle hållit ett viril grekisk kommunitet. Senare under 600-talet var även greken Theodorum Cantuariensem ärkebiskop av Canterbury spelandes en viktig roll för tidigmedeltida England. Vid 1400-talets mitt anländer några köpmän från Bysans og får stanna verkandes i köpmanskap, under de nästkommande två århundraden växte den grekiska befintligheten genom fortsatt invandring, dels som flyktingar från turkarna och dels som handelsmän, emedans andra grekalbaner anlänt som soldater, men det totala antalet var alltjämt för lågt för att tala om en grekiskbefintlig minoritet, detta kom ehuru att ändras från slutet utav 1600-talet, bland annat illustreras detta genom att den första grekortodoxa kyrkan öppnades år 1677 i Soho. Antalet låg lågt og vid omkring 1850 så beräknas det ha funnits högst några hundra, tjugo år senare hade det ökat till flera tusen, nu då 400 000. Hur många som verkligen talar grekiska i någon form är högst oklart.~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento