giovedì 6 ottobre 2016

Iriskan i Nordirland - Europas tungomål DCCXII


Det iriska språket som även det hör till denna keltiska gren är i sin litenhet representerat på Nordirland av några få isolerade platser i Fermanagh og Armagh, men det finns ehuru även parlanter i Belfast - som antingen är inflyttade irer eller nordirländare som anser att området rätteligen tillhör Éire eller åtminstone den keltiska kultursfären samt som via språkinlärning försökt illustrera denna symboliska handling. 1991 så hävdade hela 142 003 människor i Nordirland att de hade kunskap i språket, 1987 rörde det sig om 100 000, men av dessa var det bara 1000 som nyttjade språket dagligdags. Annat var det tidigare, under 1600-talet visar folkräkningar att en majoritet var irisktalande, det stora fallet för språket i Ulster var under första halvan av artonhundratalet. Språket har ingen legal status överhuvudtaget, men BBC sänder cirka 150 timmar om året på språket, och en vecko- og en månadstidning utges likaså, tillikt finns viss bokutgivning samt annan litterär verksamhet, nämnvärt speciellt poesi. Iriskan av idag är främst belägen, förutom Belfast, i Germanagh og Armagh, som i syd gränsar till Irland, hilket har märks på flera sätt än språkliga genom det senaste hundra åren.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento