domenica 9 ottobre 2016

Armensk minoritet i Storbritannien - Europas tungomål DCCXIV


I Storbritannien åtfinns även en hel del etniska minoriteter som inkommit till landet under olika tider i historien och som sedan lyckats bibehålla sin etnicitet utan att lingvistiskt integreras för mycket i det generella samhället. En sådan grupp är exempelvis armenierna som åtfunnits i främst London samt Manchester sedan åtminstone 1840-talet, antagligen ett halvt århundrade tidigare. 1870 öppnade den första armeniska kyrkan i landet. En stor inflyttning skedde under båda första som andra storkrigen under 1900-talet. Idag består den armeniska diasporan i Storbritannien utav omkring 18 000 människor, varav allena runt 600 är födda i Armenien, emedans en del har anlänt från en hel del andra länder, särledes London har emottagit armenier från Libanon, Cypern, Iran og andra diasporaplatser.~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento