lunedì 1 febbraio 2016

Nonlinjär cirkulär kvalitativ forskning - Postmodernisme premillénaire XXVIII


För en återgång till försöket till definiering av kvalitativ metod så påpekar Neuman en för denna undersökning viktig sak då han proponerar att “[q]ualitative research is ... nonlinear and cyclical. Rather than moving in a straight line, a cyclical research path makes successive passes through steps, some­times moving backward and sideways before moving on. It is more of a spiral, moving slowly upward but not directly”1 - dessa ord kanske man skall taga i beaktande vid beläsning utav oändliga, men ack ej oädliga, exempeldiskussioner.
~


Fotnot:
1) Neuman, 1994:319; för en introducerande uppspaltning utav de utmärkande dragen för kvantitativ respektive kvalitativ metod se, Lundquist, 1993:104 fig. 13.


Nessun commento:

Posta un commento