martedì 9 febbraio 2016

Äpplen og päron kan visst jämföras - Postmodernisme premillénaire XXXII


I inledningen så förundrades det om man verkligen kan komparera politiska idéer og Lyotard men detta säger grundadeteoretikerna att man kunne då allt i princip kan jämföras, detta varandes “en av fördelarna”, “eftersom man självfallet kan hitta likheter och olikheter mellan i princip allting i världen och därför i princip allting är jämnförbart”1 - en av de största fördelarna med detta tänkesätt är just dess öppenhet. Som det nyligen citerade citatet anspelar så använder man sig av den komparativa metoden i grundad teori.2 Denna teori används främst i upplägget utav og förhållningssättet till undersökningen, synliggjort i figur nedan.


~


Fotnoter:
1) Alvesson ø Sköldberg, 1994:85.
2) Layder, New Strategies in Social research, 1996:137; men se också ch. 1, 2, 3, 4, 7 samt 10 för den grundade teorin.


Nessun commento:

Posta un commento