martedì 23 febbraio 2016

Rekonstruktiv förståelse - Postmodernisme premillénaire XL


Hursomhelst, genom rekonstruktion så kan man se, måhända ej var samhället låg men väl hur det var ordnat, hvilken symbolik og andemening som rörde sig i de initiala ordskaparnas sinnen og konnotationer, deras associationer og samhälleliga kultur, og är därmed en kunskap av vikt för alla historieintresserade men även självklart för de som är intresserade av samhällsstudier, hvilket givetvis inbegriper historiker, i nutid såsom dåtid, tyvärr så är dock de flesta av jordens språk, historiska som nutida, icke lika väl belagda så att sådana studier blir lika tjänfulla - men de kan ju vara tjänfulla ändock.1 Här slutom vi abrupt angående förmedlingens herme­neutik men en vidare diskussion kring exempelvis personcent­reringen kommer sist i detta metodav­snitt, men först skall vi titta på övriga metoder i vår kreolisering.


~


Fotnot:
1) För intresserade för, kanske inte av själva rekonstrueringen av indoeuropeiska men livkäl för resultatet därav så kan nämnas att en åstiftad bekantskap med Mallory, In Search of the Indo-Europeans, 1989 kan vara mycket berikande.


Nessun commento:

Posta un commento