venerdì 5 febbraio 2016

Duplex kreolmetodologi / Smörgåsbordsmetoden - Postmodernisme premillénaire XXX


Den föreliggande texten samt skriften försöker att sam­manfoga olika metodologier og använda sig av olika delar utav liknära metodologier i olika delar av undersökningen - resultatet blir en duplex kreolmetodologi. Med prefixordet ‘kreol’ menas en blandning utav tvenne entiteter. En annan og måhända bättre benämning på den föreliggande metodanvändingen är törhända smörgåsbordsmetoden som är lite mer flexibel då den kan innehålla huru många delar som helst, där man kan plocka vad man vill samt finnandes applicerbart på studien ifråga, man kan också kapa bort termen ‘duplex’ og betydelsen av ‘kreol’ i denna kontext samt istället benämna den som en ren og slätt kreolmetodologi beståendes utav flera metodsynvinklar.~


Nessun commento:

Posta un commento