giovedì 18 febbraio 2016

Ashkharuaklanens abazinska i Turkiet


I Turkiet finnes en minoritet talandes abaza / abazinska / abaza byzšwa, även benämnt ashuwiska, hvilket är ett nordvästkaukasiskt tungomål, representerade utav omkring måhändeliga 10 000 talare, men det används ehuru mer i Kaukasus där det haver uppemot 30 000 talare i Karatjajen-Tjerkessien.

De som äro boende i Turkiet är främst tillhöriga Ashkharuaklanen då de migrerade till Turkiet efter att de förlorat gentemot den tsaristiska arméen vid Kbaada.

De som äro boende i Karatjajen-Tjerkessien nyttjar ett modifierat kyriliskt alfabet för sina skrivelser emedans de turkietboendes istället använder sig av det latinska alfabetet. Språket är relativt närstående abchaziskan.


~


Nessun commento:

Posta un commento