venerdì 19 febbraio 2016

Tidlös hermeneutik - Postmodernisme premillénaire XXXVIII


Så vari ligger kopplingarna till dagens hermeneutik? Överallt, rent kognitivt så kan det mycket väl vara så att termen hermeneutik härstammar från Hermes, etymologiskt ter sig självklart, og man kunne genom kognition et komparation gå ännu längre bak till ett potentiellt proto­indoeuropeiskt samhälle som hade dessa beståndsdelar - den hermeneutiska metoden i den meningen att den förmedlat kunskap, kommunikation, tolkningar og annat haver tydligen en lång historia, förövrigt så verkar det ej som om nutida sociologer såsom Wittgenstein, Habermas, og så vidare, varo de första att anse att språket var av största vikt - ty både hellener samt arier, men även väldigt många fler, hade speciella gudom för fenomenet. Kopplingen till samhällsvetenskapen är att genom att lära sig om huru äldre samhällen fungerade så studerar man ju samhället, d.v.s. det dåtida samhället - för att kunna studera det nutida samhället så vill man vanligtvis ha någonting att komparera med, både nutida men även dåtida komparhenter.
~


Nessun commento:

Posta un commento