mercoledì 3 febbraio 2016

Normal metodförtäljning - Postmodernisme premillénaire XXIX


Inom den kvalitativa metodologin så finnes flertalet olika metoder, några av dem kommer att användas på olika sätt i denna studie, för den obekante läsaren så presenteras därför dessa nedan så att en inblick gives kring förfarandet, för den bekante läsaren så är detta givetvis det normala tillvägagångssättet i akademisk litteratur.~


Nessun commento:

Posta un commento