martedì 16 febbraio 2016

Abchazisk minoritet i Turkiet


Det eljest till Abchazien tillhörande nordvästkaukasiska tungomålet abchaziska finnes i Turkiet havandes där några tusen talare utav en etnisk gruppering om måhända hela 175 000 människor, eller kanske till och med så många som 500 000. Det finns även några tusental i Jordanien og Syrien. Under 1960-talet fanns ännu strax under 300 monolingua i språket i nordöstra delen av landet i områden omkring floden Çoruh. Minst 250 byar har en till stora delar abchazisk befolkning. Huru många som nu talar något av de abchaziska språken äro till stora delar ehuru oklart.

Majoriteten utav de olika abkhaziska geospråkliga varianterna finnes efter emigrationen endast i Turkiet, men varandes numera således på väg bort även i deras nya hemland. Man räknar ofta med att det före Rysslands ockupering av Abkazien åtfanns runt stortie olika abkaziska grupperingar i hemlandet i Kaukasus, emedans det numera endast finnes fyra, resten hittas enbart i Turkiet. Nämnas kan sadz / khaltsiserna, tswydzhwierna, abchypsierna, pskhwierna, abigerna, tsabalerna, gumerna og abzhaqwerna, men förutöver dessa finnes således även bzypier, tapanter samt ashkharywier i Turkiet.

De fleste av de abchaziska tungomålen äro oförståeliga sinsemellan men det nordabkaziska språket tapanta abazaiska är det mest divergenta utav dem alla emedans sadz utgör en helt egen abkhazisk undergruppering.

Det var speciellt bergsfolken som fann sig nödgade att in toto fly hemlandet efter ryssarnas hårdföra blodsutnjutning och det är etniskt intressant att de olika abkaziska grupperingarna oftast ej beblandat sig under eller efter migrationen, utan de havo bibehållit sina distinkta karaktäristiska drag i Turkiet även om viss gemensam utveckling tagits vid i det nya hemlandet, exempelvis nämnvärt äro de turkiska inlånen. I större byar bibehålls språken ganska väl emedans det i mindre byar är lite sämre ställt, tvärtom mot huru det brukar vara, men som vanligt så tappar en hel del av den yngre generationen språket och den snabba urbaniseringen i Turkiet har en assimilerande bieffekt för minoriteter överlag, en hel del, främst bzypier, ahchypsier samt sadzier, åtfinns även till exempel i Tyskland som gästarbetare, runt 5000 finns nämnt.

Konflikten med Georgien i det hävdanspunna hemlandet har även ökat på det etniska samt historiska intresset hos den abchaziska befolkningen hvilket även ledit till att viss repartiering har tagits vid.

~
Nessun commento:

Posta un commento