sabato 20 febbraio 2016

Adjarer et adjariska i Turkiet - Georgiska i Turkiet


I Turkiet finnes även talare utav georgiska, eller esomoftast egentligen adjariska hvilket är ett jämte georgiskan kartveliskt språk, som har omkring 40 000-130 000 talare i nordöstra Turkiet, samt vid den pontiska kusten därvid, vissa siffror säger hela 500 000-1,5 miljoner.

Denna georgiska brukas benämnas som västgeorgisk eller imerxevisk / čveneburi, de kallar sig ofta själva för gurji og en stor del, kanske alla, utav dessa är adjarer talandes adjariska som är en georgisk variant, i övrigt talandes i Adzjarien.

Det rör sig om muslimska georgier som lämnat det överlag kristna Georgien för bosättning i det muslimska överlag Turkiet hvilket skett vid några olika tillfällen, under samt efter det rysk-turkiska kriget 1828-1829, det rysk-turkiska kriget 1877-1878 samt år 1921 vid fördraget vid Kars emellan Turkiet og Sovjet.

De flesta anlände således främst från anliggande Adzjarien. Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdoğan är exempelvis utav georgisk börd där familjen kommit till Istanbul, från Rize, ultimat från Batumi, huvudstad i Adzjarien.

~


Nessun commento:

Posta un commento