venerdì 29 dicembre 2017

Europas språk, Europas folk – Europas tungomål - Censur af svensk og norsk media - ett axplock


 

http://stevelando.blogspot.com/2010/08/europas-sprak-europas-folk-europas.html


Ovan bokalster, utav mig, handhar språken, inklusive dess talare, som är eller har varit existenta i Europa, från forntiden till nutiden, på ett mer utförligt och täckande vis än vad mig veterligt någon tidigare bok gjort på det svenska språket.
  Boken inleds med ett kortare översiktsavsnitt om språkets ursprung och utveckling, språkförmågan samt språks olika karaktärer. Senare går boken igenom de språkfamiljer som finnes i Europa i historisk samt modern tid, exklusive de allra nyaste invandrarspråken. I denna andra del gås de språk igenom som man vet har existerat, men som nu är utdöda. Även kulturer, folk, etniciter, historier genomgås. I bokens tredje del – den största från sidan 225 och framåt – så gås alla Europas länder igenom, var för sig, där nu levande samt i senhistorisk tid utdöda språk genomgås, samt dess sociokulturella kontexter.
  Bokens geografiska omfång äro begränsat vid de atlantiska Azorerna och Island i väster, de afrikanska Kanarieöarna og Malta, samt inklusive de eurasiatiska områdena som sträcker sig från Cypern, Turkiet, Armenien og Azerbajdzjan, samt hela federationen Ryssland bort till Aleuterna ock Kurilerna. Övriga utav Europas kvarvarande externa territorium är ej medtagna. Språkförtäljningen är ej utifrån grammatisk synvinkel, förutöver exempelgivning samt relationsförtäljning, utan utifrån hereditär samt sociokulturell kontextgivning med historik för befintligheterna, dess folk, etniciteter samt historier. Boken är såtillvida av främsta intresse för sådana som är intresserade utav Europa, Europas språk, Europas folk, Europas minoriteter, Europas etniciteter samt Europas historia, inklusive hela Ryssland. För intresserade utav dylika ting är boken ett närt måste.
  Uppdelningen i tvenne faktiska bokband är utav tryckteknisk karaktär, båda må läses unisont i en kontinuerlig förtäljning.


beställes primärt från Books-on-Demand
mail: info@books-on-demand.com~

 

Nessun commento:

Posta un commento