mercoledì 27 dicembre 2017

Landologi i Postmodernisme premillénaire - Landologica BVII


 
Den vetenskapliga boken Postmodernisme premillénaire är i sig ej relaterad till landologin, men med anledning utav landologins vidt spridda omfång så finnes en del att referera landologiskt häruti.

• Bilden på framsidan är en ättesköld, med förklaring inuti boken, med både direkt som indirekt landonering.

• Direkta refereringar aktuella för landologin åtfinnes även på s. 35, 62, 75, 107-108, 124, 129, 145-147, 149, 181.

• Indirekta referensramar står att synas i sid 33-34, 36, 167-169.

En prekännedom om landologiska spörsmål behöves esomofta för att utröna kopplingarna, då bokens syfte samt kontext är alandos.


~

Nessun commento:

Posta un commento