giovedì 28 dicembre 2017

Ljusalstring - Tu est Divina I XXCVIII


 
du är ljuset som silar in i mig
ett ljus som i mig kommer kvarstanna
i evinnerlig tid som framkomma

ett ljus av positivitet som för mig framåt
med ljusvärmande kvalitéer
med ljusalstrande kvalitéer


Iγ

Nessun commento:

Posta un commento