domenica 1 maggio 2016

Dansk minoritet på Färöarna - färingsdanska og gøtudanskt tal - Europas tungomål DCL


Det finns även cirka 1000 personer på öarna som egentligen är danskspråkiga, hvilka får sägas vara en relativt liten minoritet främst boende i huvudstaden. Nästintill alla färingar kan dock även danska, i varierad grad, emedans danskarnas kunskaper i färöiska ofta anses vara begränsade till läsning samt förståelse av talat språk. Den danska som nyttjas på Färöarna haver ehuru emottagit vissa färingska inlån, speciellt gällande sådant som hör till färöiska företeelser, så en viss utveckling till färingsdanska är förestående. Det motsatta, när färingar talar danska, kallas för gøtudanskt og är i mångt å mycket bokstavstrogen danska med färingsk språkmelodi samt accent.
~


Nessun commento:

Posta un commento