giovedì 26 maggio 2016

Kvinnors klädemang


Flera egyptiska feminister har undersökt varför kvinnorna började bära slöja. Den oftast angivna  orsaken näst klass var just att kvinnorna ville skydda sig mot mäns blickar och sexuella trakasserier. De ville få vara i fred på gator och arbetsplatser.


ofria koder
tvingande moralism

occidental avklädning~


citat: Farahani, Fataneh, “Slöjan är en bärbar mur”, i Axess, Nummer 2 Mars 2006, s. 27.

Nessun commento:

Posta un commento