lunedì 2 maggio 2016

Öfversigt af svenska språkets och literaturens historia - Gustaf Claëson


Gustaf Claëson som även inrättade en professur i praktiskt filosofi vid Stockholms universitet i sin brors namn Kristian Claëson är i övrigt mest känd för sin bok Öfersigt af svenska språkets och literaturens historia som utkom år 1870, sedan i flera utgåvor, og rönte stor uppmärksamhet samt erkännande för tiden, ehuruväl en del aspekter numera äro föråldrade så tjänar boken som en väl representativ bok för studiet kring svensk litteratur genom hela dess intressanta historia från dess början fram till boken ifrågas utgivning.

Boken är väl användbar, klart samt simpelsamt skrivet i kort översiktstil, men väldigt omfångsrik og innehållsrik, infångat i ett för tiden skönmästrigt men enkelt samt direkt språkbruk, igenomkörandes både hela tidevarvs karaktäristik såsom enskilda skalders skapelser.
~


Nessun commento:

Posta un commento