lunedì 23 maggio 2016

Germania ~ Deutschland ~ Tyskland


En region nämnd Germania är känd sedan åtminstone runt 100-talet och var en region som varandes långt större än dagens Tyskland, innefattandes en hel del olika stammar, varav inte alla varit germanska, utan även exempelvis slaviska og baltiska.

Större germanska stammar varde ehuruväl exempelvis sådana som frankerna, alemannerna, saxarna, friserna, chattierna, sugambrerna, thuringierna.

Från 900-talet så spelade Tyskland en central roll i det Heliga Romerska Riket, Imperium Romanum Sacrum, även kallat det Tysk-Romerska riket som existerade framtills år 1806 och som internt innehöll flera hundratalet subdelar utav kungadömen, greveskap, hertigdömen, principat, furstendömen, fria städer med mera, i varierad grad av självständighet, ofta väldigt hög grad. Vid Westfaliska freden bestod kejsardömet utav 300 olika stater, under 1700-talet fanns det hela 1800 differata distinkta territorium som stydes av olika auktoriteter.

Dagens tyska unifierade tradition sträcker sig ehuru bara bak till år 1871 när man unifierade landområdena, 1949 delades dock landet igen sedan Drittes Reich förlorat sitt Förintelsekrig. Östtyskland og Västtyskland blev ånyo ett enat Tyskland år 1990. Bunderrepubliken består idag utav 16 länder, vars suveränitet alltmer urgröps.


Den gedigna traditionen utav lokal huvudsaklig suveränitet torde ehuru vara det eftersträvandsvärda.

~


Nessun commento:

Posta un commento