sabato 14 maggio 2016

Kabbalah


en man är otillräcklig samt oklar
ur funktion att utvecklas andligt

utan ansvarstagning inför kvinna samt barn
varandes hans skyldighet

kvinnan eljesdags

är andligt perfekt
i sig själv
självtillräcklig

hon behöver ej
varda fru eller mor

hon behöver ej ens
arbeta

om hon ej så vill
varandes mannens plikt

hon är naturligt andlig
eller emottaglig för detta
spirituell i sin essens

mannen måste ideligt
övertyga sig själv
eller övertygas därom
så han ej faller ur vägen

han måste hållas strickt
hon må hållas fri

hennes behov är stora
otillfredsställd i sin essens
behövandes mer, större

hans äro små
ofta futtiga, fattiga og falska
ägnandes sig åt idioti

om han får välja fritt

han blir tillfredställd av lite
hon behöver få mer, djupare, fylligare
det är hans ansvar likaså
tillgodose henne det

hon måste va fri
att få utvecklas fritt
få medel att så göra

hennes ego
är starkt

bör förstärkas
änn mer

utan staket

mäns ledning
havom givet oss

inget gott

kvinnor vet att leda
både familj som man

havandes en inre förmåga
att veta huru världen bör styras

ledas utifrån hennes andliga rot

han bör hållas strickt
hon må hållas fri

~


Nessun commento:

Posta un commento