mercoledì 11 maggio 2016

Gorancierna som hamnade i Albanien


Det finns omkring 10 000 antagligen helt assimilerade gorancier ‘bergsfolk’, hvars nio byar hamnade på den albanska sidan vid gränsdragningen efter Balkankrigen 1912-13, i kommunen Shishtavec, samt härefter förtrycktes under Hoxharegimen men även assimilerades genom avfolkning samt sedermera integrering i större urbana städer.

Gorancierna äro eljes främst aktuella i Kosovo där det fanns i antalet utav omkring 20 000 före Kosovokonflikten men då de aktivt förtryckts samt förföljts till följd utav deras blandade ursprung så antas det nu finnas allenast 6000-8000 kvar i Sarbergen.

Det har varit svårt att indefiniera dessa under någon etnisk beteckning då både albaner, makedonier et serber havandes menat att de tillhör just deras etnicitet. Deras språk, goranciska, som de tala det i hemmen är dock något slags gammalserbiskt makedonskt mixspråk med stor påverkan från turkiskan - de äro även numera muslimer, men att de varit kristna tidigare synes tydligt i deras traditioner, det varandes ej förrän under 1600-talet samt fram till mitten utav 1800-talet som de frivilligt islamiserades.
~


Nessun commento:

Posta un commento