domenica 22 maggio 2016

Gallushornets inskription

En av de mest kända inskrifterna på tidig urnordiska, eller faktiskt från hela det germanska området, är en inskrift som var inristad på ett av de två fagra dryckeshorn utaf guld som fandes i Gallehus, som de sedan fått sitt namn ifrån, på Sønderjylland 1734, redan 1639 hittades det första, större, hornet.

Dessvärre stals Gallehushornet 1802 ock kulturmarodörerna smulto till råga på allt ner det, men som tur var, så hade man ritat av hornen så att man 1979 kunde framställa faksimiler i orginalmaterialet.

Förutom inskrifterna, så var hornet utsmyckat med en hel serie bilder; hornet antas komma från 300-talet, men dateringen är lite osäker og det kan även komma från början av 400-talet.

Inskriften, skriven i den 24-typiga runalfabetet, lyder:

Ek HlewagastiR(z) HoltijaR(z) horna tawido

Hvilket på nusvenska lydo ‘Jag HlewagastiR av ätten Holt hornet gjorde’, eller ‘Jag Lägäst från Holt (el. Holtes son) hornet gjorde’, på fornhögtyska torde det översatt blifva ih Hliugast Helzi horn teta.

Alltför svårförståeligt bliver det ej för en nutida svensk även om 1700 år passerat. Att ordet, vi lämnom egennamnen tu därhän, ek betyder ‘jag’ kan man gissa og om man hava kunskap i nynorska så är det förvånande enkelt, då ordet där har samma namn samt betydelse än idag, att horna har tappat en ändelse i rikssvenska och blivit ‘horn’ är inte heller så komplicerat, likväl bibehållet som ‘horna’ geolektalt, men däremot så blir det mer komplicerat med ordet tawido som antingen betyder ‘gjorde’, ‘lät göra’ eller ‘iordningställde’ som inte har någon motsvarighet i något modernt germanskt tungomål, utan man får gå tillbaka till gotiskans taujan som betyder ‘göra’ för att förstå innebörden.


En annan komplikation kan tyckas vara att ordföljden är en annan än den vi ärom vana vid, man har objektet före verbet, detta var det vanliga i den äldre germanskan såsom i andra tidiga indoeuropeiska mål, exempelvis latinet.


~


Nessun commento:

Posta un commento