domenica 1 maggio 2016

Solrp >azaros G.zi - Armenierna i Venedig et Italien - Landologica CCCXXVI
En sedan gammalt invandrad samt numera således existent minoritet i Italien äro den -armenska minoriteten og då speciellt i Venexia där armenierna funnits sedan 1253 efter att de anländo som köpmän till staden og de har härefter kommit i omgångar genom århundradena, hvilket gjort Venedig till ett av Europas största och mest kända centra för armenisk kultur samt språk og Venedig är det till viss del ännu idag, om man bortser från senare framväxta Paris.

Den serenissima republiken Venedig gav den armenisk-katolska benediktinska munkorden Mekhitaristerna ön San Lazzaro, Solrp >azaros G.zi, som ligger precis väster om Lido, anno 1717 så att de där kunde bygga upp ett ordenväsen, då det varo förbjudet att så göra inom stadens gränser. Rika armenier från Madras grundade även några väldigt kända skolor i Venedig, bland annat Collegio Armeno Moorat Raphael. Man grundade likväl ett tryckeri som gett ut en mängd litteratur, främst på armeniska, og det armeniska biblioteket innehar idag omkring 200 000 böcker. Den äldsta kvarvarande akademiska publikationen på armeniska utges härifrån än idag, Pazmaveb.

Idag uppges de uppgå till omkring 2500 personer.

De äldsta spåren utav armenier i Italien sträcker sig ända bak till 500-700-talen men det var under 800-1000-talet som ett stort antal armenier flyttade till den italienska halvön från Balkanländerna, då främst från Thrakien samt Makedonien, varandes paulicianer som sågo gud som en ond varelse, men de armeniska kommuniteterna som i Venedig skapades via handelskontakter emellan olika italienska stater og det armeniska Kilikien utmynnandes i reguljära avtal med ömsesidiga handelskolonier.

När mongoler et tatarer invaderade Kilikien under 1200-talet, og den egyptiska sultanen slutligen tog området år 1375 varvid konungadömet försvann, ökade antalet armenier i Italien. Den armeniska drottningen Caterina Cornaro flyttade då över till Cypern medföljandes utav runt 30 000 rika armenier som tillikt flyttade med, än idag finns armenier på Cypern från denna venetianska tid, men likväl flyttade en del vidare över till Italien og Venedig.

De flesta har genom århundradena assimilerats i det allmänna italienska samhället.

Nessun commento:

Posta un commento