sabato 30 aprile 2016

De danska språken


De västdanska språgen består utav de olika jylländska målen där det som kallas jutskan är speciellt distinkt og sydjylländskt emotsatt de andra väderstreckens jylländska, många menar att detta är egna språk avskiljandes en hel del från slentriandanska, östdanska är en form som genom Sveriges imperialism förminskades extremt, då de skåneländska språken försvenskats till stor del genom den koloniala tiden som följde eröfvringen, emedans bornholmskan kvarfinnes på avfolkningsön i Östersjön. De danska ömålen är en samling mål där själländskan, med köpenhamskan som central punkt, intar en central position, andra ömål är tillhöriga de andra öarna, exempelvis fynskan.

Själländskan besitter total hegemoni i riket, og utgör det som i vardaglig tal åsyftas vid danskan, men jylländskan samt bornholmskan havandes ännu klarat sig relativt bra, och då speciellt jutskan.~
Nessun commento:

Posta un commento