giovedì 5 giugno 2008

Matkrisen ~ Köttkrisen

~
viktiga nyheter försvinner i nyhetsbruset där mest tragiska händelser förmedlas, i svenska massmedier nämndes följande nästan inte alls när det företogs, och nu ger denna utveckling backfire

i en datasammanställning från Världsbanken, en källa som annars brukar refereras till när det är mer negativa, och därmed mer uppseendeväckande nyheter, eller så de tror, men det är ju tvärtom snarare – hursom, i en datasammanställning från Världsbanken som kom ut i april förra året – World Development Indicators 2007 – har antalet människor som lever i extrem fattigdom för första gången sedan de började föra statistik därom, gått under en miljard individer

sedan 1981 har antalet extremt fattiga minskat med mer än 500 miljoner, samtidigt har jorden befolkning ökat med närmare två miljarder, andelen extremt fattiga har på 25 år gått ner från 40 procent till 18

detta är stora nyheter, men, inte i mediesamhället Sverige, en artikel i Svenska Dagbladet, en debattartikel av Sidachefen i Dagens Industri, samt ett inlägg i nyliberalen Johan Norbergs blogg, plus en artikel i Sydsvenskan, har jag hittat

jag kände osså för att förmedla det, som massmedia inte förmår,
eller rättare sagt, de former av massmedia som önskar fördunkla de positiva steg som ändå skönjas kan

~

intellektuellt
politiskt mörkerkraftfält

dunkel beslöjning

~

detta bör man sedan sätta i relation till den nu aktuella matkrisen, för det är samma antal människor som nu befaras svälta när de ej har råd till att föda sig, d.v.s. den dryga miljarden fattiga människor. Upprinnelsen till matkrisen står främst att finna i att de övriga delar av världens befolkning uppnått högre ekonomisk standard, främst då megaländer som Kina och Indien, vilket lett till en större matkonsumtion, vilket lett till att maten inte räcker till de fattigaste, eller snarare, blir för dyr på grund av högre prisläge. Detta även främst för att den högre matkonsumtionen och standarden lett till att allt fler efterfrågar köttvaror, vilket tär på resurserna allt mer. Lite smått har även etanolefterfrågan och andra dylika faktorer spelat in, men den främsta orsaken till matkrisen står att finna i att stora delar av världens befolkning blivit rikare.

Det negativa är naturligtvis inte att folk har fått bättre ställt, det negativa är att folk därvid börjar äta mer kött, det är härvid lite tur att så stor del av Indiens befolkning i det stora är vegetarianer, så att effekten dämpas ner lite.

Köttkonsumtionen bör minskas överlag, vi behöver inte äta så jädrans mycket kött helt enkelt, samtidigt som man inte kan propsa på att människor skall bli vegetarianer, detta är som oftast ett individuellt val, förvisso ett bra sådant, men ändå, inget som samhället kan kräva.

Då köttkonsumtion inte bara är negativt för hela jordens födoresurser utan även för vattenresurser, regnskogar, klimateffekter, hälsoskäl, samt säkerligen mer därtill så torde det inte vara så kontroversiellt att införa en köttskatt. Precis som man har bensinskatt så bör man förhindra allt för stor konsumering genom skattebasen, man kan naturligtvis sänka andra skatter så att inte redan övertaxerade samhällen blir än mer skattebetyngda, samtidigt som man bör ta bort alla subventioner berörandes köttproducering och samtidigt öppna upp världshandlen i fri manéer för dessa så vanligt protektionistiskt hållna varor. Detta sistnämnda är det mest essentiella för de fattiga böndernas skull i de fattigare delarna av världen.

Det finns även andra vägar att gå, som även mer går in på djuretiska linjer, d.v.s. utveckla alternativ. I Nederländerna pågår långt skridna forskningsprojekt, som dock ännu ej är färdiga för köttdisken, att skapa köttindustrier, men helt utan att hålla några djur, utan där köttprodukten utvecklas från cellnivå i laboratoriet. Detta bör ses som en långtida utveckling som friställer jordbruksmark för annan vegetabilisk produktion, eller helt enkelt friställer marken helt och hållet för naturen att återfå. Detta skulle bespara jorden många många resurser gällande allt möjligt från vatten, regnskog, och olika former av gaser, samtidigt som köttbehovet täcks av en naturlig, men industriellt framställd, vara av kött. Absolut något som EU bör rikta sina jordbrukspengar på att vidareutveckla, samt då kanske kunna bli ledande inom.

Viltkött samt kött erhållen från gammalmodig djurhållning skulle då utvecklas till att bli en mer eller mindre onödig lyxvara, något den ordinära individen inte alldagligdags hade behövt konsumera samt förtära. Detta skulle tillikt i viss mån göra att man som djuretiskt betänkt person kan fortsätta att äta köttvaror, då köttet inte är sprunget från ett fulländat djur, utan en industriell produkt utan känslor och tankar. Det är ändå förhållandevis få människor som är beredda att gå över till en till fullo vegetabilisk födosituation och genom att få ett djuretiskt bra alternativ så skulle en mycket stor del av marknaden kunna övergå till att käka odlat kött istället.

Varför döda, när det ter sig helt onödigt.
Varför utarma jordens resurser, när det ter sig helt onödigt.
Varför låta utökad ekonomisk standard, drabba de som ej har.

~

frisläpp djurlivet
ej bara på gröna äng’

vi kan alla bli hinduer

~
+ Bensinpriset och köttätandet

Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 commenti:

 1. Ett mycket bra och viktigt inlägg.

  Jag såg ett inslag om försöken med odlat kött på tv för ett tag sedan och tänkte också genast på vad det skulle spara in i bland annat lidande, liv och naturvärden, samt vilken gynnsam effekt det hade haft på koldioxidutsläppen. En metod som jag hoppas blir verklighet - i stor skala.

  RispondiElimina
 2. Nej, jag var nog mest hungrig med tanke på att jag bara käkat två gånger på dagen och den sista gången var då för 10 timmar sen..!

  RispondiElimina
 3. Fy vad bra du skriver och vilka viktiga ämnen du skriver om. Spontant Instämmer i allt du skriver om i denna artikel och kan skriva under på att det finns källor till din information som ej har ett vinstbedrivande syfte.
  käller du till http://smmi.nu/ angående köttskatt och http://charity.se/??? Angående köttodling.

  Tack för en bra text! Tack!

  RispondiElimina
 4. Förstår inte dom som säger "byt kött mot linser" va fan jag äter la inte kött för att de e protein i de, jag äter de för de e gott. Klimatsmart vafan..löjligt att Lilla sverige alltid ska vara bäst på allt..varför ska vi alltid föregå med gott exempel när ingen annan i världen bryr sig.. 9 miljoner mot 6 miljarder undra vilka som vinner!!?=?=?

  RispondiElimina