mercoledì 2 agosto 2017

Georgiska språket och det georgiska alfabetet - Europas tungomål DCCXXX


Omkring 4 miljoner av Georgiens invånare talar det kartveliska / sydkaukasiska tungomålet georgiska / gruzinska som kallas kartuli av georgierna / kartvelierna själva, havandes ett alldeles eget skriftsystem kallat det mkhedruliska ‘militära’, eller georgiska, alfabetet. De första bekräftade skrifterna på detta alfabets föregångare skrevs som redan nämnts ned på 400-talet, emedans det moderna georgiska alfabetet kom i bruk vid 1000-talet. Enligt traditionen så var det dock så tidigt som under 300-talet f.kr. som kungen Parnavaz såg till att ett georgiskt alfabet skapades, denne gjorde även georgiska till den officiella linguan. En teori går ut på att det var samma person som skapade det armeniska alfabetet som kontruerade det georgiska såväl som det kaukasiska albanska alfabetet, men det finns även andra teser, exempelvis att det georgiska alfabetet utvecklats parallellt med det grekiska utifrån det feniciska, eller att det kommit direkt från det aramaiska alfabetet. Det äldsta litterära bevarade materialet på georgiska skrevs under 400-talet av Jakob Zurtaweli och har karaktäriserats som ett litterärt mästerverk. Befintligheten av en sådant högkulturellt verk kan klart antyda på att det redan då funnits en någorlunda lång litterär tradition.
~


Nessun commento:

Posta un commento